مرجع دانلود فایل

حسابداری بایگانی - طلافایل

18 views بار
مقاله در مورد نقش دولت در اقتصاد

مقاله در مورد نقش دولت در اقتصاد

  آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد و ستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا “آزاد” هستند؟ جواب آن این است: ” نه کاملأ “. […]

87 views بار
مقاله در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقاله در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. […]

11 views بار
مقاله در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

مقاله در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه رشد و توسعه اقتصادی مطالعه کشورها در مورد مالیات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی نقش مالیات بر توسعه اصول کلی اقتصادی سوابق نتیجه گیری منابع   پیشگفتار   تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب […]

15 views بار
مقاله در مورد نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

مقاله در مورد نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

چکیده: این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این […]

13 views بار
مقاله در مورد نگاهی به مبانی نظری صورت های مالی تلفیقی

مقاله در مورد نگاهی به مبانی نظری صورت های مالی تلفیقی

حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.  اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble)  اولین شرکتی بود که در سال ۱۹۲۰ ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای […]

7 views بار
مقاله در مورد ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

مقاله در مورد ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن […]

72 views بار
دانلود مقاله هزینه های سفارش کار

دانلود مقاله هزینه های سفارش کار

مقاله سیستم هزینه های سفارش کار در شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت تولید شود .یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول مانند ساخت یک پل یا یک گروه محصول مشابه مانند ساخت ۲۰۰عدد از یک صندلی باشد ،شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده می کنند عبارتند از […]

18 views بار
دانلود مقاله حسابداری موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

دانلود مقاله حسابداری موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

حسابداری   فهرست چکیده. ۱ مقدمه. ۳ انواع سرمایه گذاری خارجی.. ۴ سرمایهگذاری مشترک…. ۶ انگیزه سرمایه گذاری خارجی.. ۷ منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی.. ۱۱ تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی.. ۱۵ موانع سرمایه گذاری خارجی.. ۱۶ راهکارهای جذب سرمایه های خارجی.. ۲۳ نتیجه گیری.. ۲۸ منابع. ۲۹ ۳۰صفحه word چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل […]