مرجع دانلود فایل

کشاورزی بایگانی - طلافایل

293 views بار
تحقیق در مورد رابطه ی آب و خاک و گیاه

تحقیق در مورد رابطه ی آب و خاک و گیاه

فهرست مطالب آب آب و خاک تنش آب آب در رابطه با رشد  گیاه اثرات آب بر فتوسنتز تعرق بیلان آب شبنم، مه، رطوبت   آب از اساسی ترین عناصری است که باعث وجود حیات می شود همه موجودات زنده کوچک و بزرگ ماده نیاز دارند. و بیشترین قسمت اعضاء موجودات  را این مایع به شکلهای مختلف تشکیل می دهد. این مایع حیاتی باعث ایجاد ارتباط وهمزیستی موجودات و گیاهان در کنار یکدیگر می شود […]

103 views بار
مقاله در مورد آب و آبیاری در کشاورزی

مقاله در مورد آب و آبیاری در کشاورزی

مقدمه : آب یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملتها بشمار می رود و اثرات آن نه تنها در مناطق خشک بلکه در مناطق مرطوب نیز رل موثری را در این توسعه ایفا می نماید . بدون شک طی سالهای اخیر با ایجاد سد های بزرگ و کوچک ، احداث شبکه های آبیاری ، کنترل آب در مزارع ، افزایش بهره وری از منابع آبی توسط سیستم های آبیاری ، پیشرفتهای زیادی […]

25 views بار
مقاله در مورد SHSP و مقاومت به تنش گرما در گیاهان

مقاله در مورد SHSP و مقاومت به تنش گرما در گیاهان

  خلاصه:   SHSP (Small heat shock protein) به طور گسترده ای در سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت در مواجهه با گرما تولید می شود به خاطر تنوع و فراوانی غیرعادی در گیاهان پیشنهاد می شود که SHSP اهمیت ویژه ای دارند(علاوه بر تنش گرمایی، SHSP در گیاهان تحت سایر تنش ها و در مراحل نهایی نمو تولید می شود بیان ژن SHSP و تجمع پروتئین به هنگام مواجهه با تنشهای محیطی ما را متوجه این […]

81 views بار
مقاله در مورد رابطه آب و گیاه

مقاله در مورد رابطه آب و گیاه

تنش آبی      تنش آبی در گیاهان (Water stress) با کمبود آب به وضعیتی اطلاق می شود که در آن سلول ها از حالت آماس خارج شده باشند. دامنه تنش آبی از کاهش جزئی پتانسیل اب در اواسط روز تا پژمردگی دائم و خشک شدن گیاه متغیر است. به عبارت ساده تر تنش آبی زمانی رخ می دهد که سرعت تعرق بیش از سرعت جذب باشد با کاهش مقدار آب در خاک و عدم […]

22 views بار
مقاله در مورد بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

مقاله در مورد بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

خلاصه: اهداف این نوشته در بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی روستایی – شهری، با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. در این مطلب، ۲ مطالعه چند زمانه در ۲ سایت (مکان) مختلف اداره  شده است. اولین سایت شامل سه شهر در Morcco، و دومین سایت در آبادی Al-Ahsa در عربستان سعودی می باشد. هدف اصلی تحقیق اثرات شهرنشینی روی اراضی کشاورزی بوده است. اولین مطالعه روی ۶ تصویر از (Spot-HRV) […]