مرجع دانلود فایل پایان نامه روش های آماری برای احتمال پذيری سيستم های تعميرشدنی - طلافایل

قیمت محصول : 60,000 ریال

60,000 ریال – خرید
حجم فایل : 18Mb نوع فایل : zip
سیستم های تعمیرشدنی

سیستم های تعمیرشدنی

 

 

فهرست مندرجات

پیشگفتار
۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم های تعمیرشدنی ۱
۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال¬ها ۱
۱٫۲ – سیستم های تعمیرنشدنی ۱۱
۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی ۱۸
۱٫۲٫۲ – توزیع پواسن ۲۵
۱٫۲٫۳ – توزیع گاما ۲۹
۱٫۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای ۳۵
۱٫۴ – مروری بر مدلها ۴۷
۱٫۵ – تمرین ها ۴۸
۲ – مدل های احتمالاتی : فرایندهای پواسن ۵۱
۲٫۱ – فرایند پواسن ۵۱
۲٫۲ – فرایند پواسن همگن ۶۷
۲٫۲٫۱ – طول وقفه ها برای HPP 79
۲٫۳ – فرایند پواسن ناهمگن ۸۱
۲٫۳٫۱ – توابع درستنمایی ۸۳
۲٫۳٫۲ – نمونه شکست های بریده شده ۹۰
۲٫۴ – تمرین ها ۹۲
۳ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها ۹۹
۳٫۱ – فرایند تجدیدپذیر ۹۹
۳٫۲ – مدل نمایی تکه ای ۱۱۴
۳٫۳ – فرایندهای تعدیل یافته ۱۱۵
۳٫۴ – فرایند شاخه ای پواسن ۱۱۹
۳٫۵ – مدل های تعمیر ناقص ۱۲۶
۳٫۶ – تمرین ها ۱۲۸
۴ – تحلیل داده¬های یک سیستم تعمیرپذیر ساده ۱۳۱
۴٫۱ – روش های گرافیکی ۱۳۱
۴٫۱٫۱- نمودارهای دو آن ۱۳۴
۴٫۱٫۲- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون ۱۴۲
۴٫۲ – روشهای ناپارامتری برای براورد ۱۴۶
۴٫۲٫۱- برآورد های طبیعی تابع شناسه ۱۴۶
۴٫۲٫۲- برآوردهای کرنل ۱۴۸
۴٫۲٫۳- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر ۱۴۹
۴٫۲٫۴- مثال ها ۱۵۰
۴٫۳ – آزمون برای فرایند پواسن همگن ۱۵۵
۴٫۴ – استنباط برای فرایند پواسن همگن ۱۶۳
۴٫۵ – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده ۱۶۹
۴٫۵٫۱- برآورد نقطه ای برای β.θ ۱۷۰

۴٫۵٫۲-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض ۱۷۴
۴٫۵٫۳- برآورد تابع شناسه ۱۸۴
۴٫۵٫۴- آزمونهای نیکویی برازش ۱۸۷
۴٫۶ – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده ۲۰۰
۴٫۶٫۱ – برآورد فاصله ای برای β.θ ۲۰۱
۴٫۶٫۲- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض ۲۰۴
۴٫۶٫۳- برآوردتابع شناسه ۲۰۷
۴٫۶٫۴- آزمونهای نیکویی برازش ۲۱۰
۴٫۷ – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است ۲۱۴
۴٫۸ – براورد بیزی ۲۱۸
۴٫۸٫۱ – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP 221
۴٫۸٫۳ – استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم¬توان ۲۳۱
۴٫۸٫۴ – استنباط بیزی برای پیش بینی تعداد خرابی ها ۲۴۰
۴٫۹ – استنباط یک فرایند مدل بندی شده به صورت کم توان ۲۴۲
۴٫۹٫۱ – براورد درستنمایی ماکسیمم برای ۲۴۲
۴٫۹٫۲ – آزمون فرض برای فرایند مدل کم توان ۲۴۶
۴٫۹٫۳ – فاصله اطمینان برای پارامترها ۲۴۹
۴٫۹٫۴ – مثال ۲۵۰
۴٫۱۰ – استنباط برای مدل نمایی تکه ای ۲۵۶
۴٫۱۱٫۱- MIL-HDBK-189 259
۴٫۱۱٫۲ – MIL-HDBK-781 , MIL-STD-781 262
۴٫۱۱٫۳ – ANSI / IEC / ASQ / 61164 262
۴٫۱۲ – فرایندهای استنباطی دیگر برای
سیستم های تعمیرپذیر ۲۶۴

۴٫۱۳ – تمرین ها ۲۶۶
۵ – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه ۲۷۱
۵٫۱ – فرایندهای پواسن همگن همسان ۲۷۱
۵٫۱٫۱ – براورد نقطه ای برای ۲۷۱
۵٫۱٫۲- براورد بازه ای برای ۲۷۴
۵٫۱٫۳ – آزمون فرض برای ۲۷۹
۵٫۲ – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان ۲۸۲
۵٫۲٫۱- دو سیستم خرابی قطع شده ۲۸۲
۵٫۲٫۲ – k سیستم ۲۸۵
۵٫۳ – مدل های پارامتریک تجربی و سلسله
مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن ۲۸۷

۵٫۳٫۱- مدل های پارامتری تجربی بیزی ۲۹۱
۵٫۳٫۲ – مدل های سلسله مراتبی بیزی ۳۰۳
۵٫۴- فرایند کم توان برای سیستم های همسان ۳۰۶
۵٫۵ – آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم-توان ۳۱۴
۵٫۵٫۱ – آزمون تساوی ها برای دو سیستم ۳۱۵
۵٫۵٫۲- آزمون تساوی های k سیستم ۳۱۹
۵٫۶ – فرایند کم توان برای سیستم های ناهمسان ۳۲۰
سیستم های تعمیرشدنی


تعداد صفحات : ۳۲۰
حجم فایل : ۱۸Mb
فرمت فایل : word

سیستم های تعمیرشدنی

بازدید : 35 views بار دسته بندی : تاريخ : ۳ آبان ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.