مرجع دانلود فایل پایان نامه اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد - طلافایل

قیمت محصول : 90,000 ریال

90,000 ریال – خرید
حجم فایل : 134kb نوع فایل : zip
شورای امنیت

شورای امنیت

فهرست مطالب :

 

شورای امنیت

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ۱
مقدمه ۵

بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت ۱۱
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ۱۵
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ۱۸
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ۲۱
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ۲۴
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو ۲۶
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ۳۱
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ۳۱
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ۳۴
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ۳۶
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت ۳۷
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت ۳۷
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ۴۱
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه
مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت
موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ۴۷
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ۴۸
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی
موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) ۴۹

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری
شورای امنیت سازمان ملل متحد ۵۸

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و
فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۶۰

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ۶۲
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری ۶۶
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ۶۷
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از
تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ۷۰
مبحث اول : در عراق ۷۲
مبحث دوم : در کره شمالی ۷۵
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به
منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ۷۹
مبحث اول : در کردستان عراق ۸۱
مبحث دوم : در سومالی ۸۶
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ۸۸
مبحث چهارم: در رواندا ۹۰
مبحث پنجم : در هائیتی ۹۱
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات
و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰۰

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی
صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور ۱۰۱

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ۱۰۴
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ۱۰۷
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت
و اصل حاکمیت دولت ها ۱۰۸

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای
امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ۱۰۹
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای
امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها ۱۱۳
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای
اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی ۲۵ منشور) ۱۱۹
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف
در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی ۲۵

منشور ۱۲۰
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور ۱۲۱
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ۱۲۲
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ۱۲۵
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات
و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۳۲

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳۳
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری
و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۳۵
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای
امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد ۱۳۸
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی
دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۷
منابع و مآخذ ۱۵۶

تعداد صفحات : ۱۶۰
حجم فایل : ۱۳۴kb
فرمت فایل : word

شورای امنیت

بازدید : 16 views بار دسته بندی : تاريخ : ۶ بهمن ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.