مرجع دانلود فایل پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران - طلافایل

قیمت محصول : 50,000 ریال

50,000 ریال – خرید
حجم فایل : 258kb نوع فایل : zip
بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۲-۱- تعریف موضوع ۲
۳-۱- اهمیت تحقیق ۳
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۳
۵-۱- سوابق مربوط ۴
۶-۱- فرضیات تحقیق ۵
۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۵
۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۵
۹-۱- روش تحقیق ۵
۱۰-۱- ساختار تحقیق ۵
فصل دوم ۷
۱-۲- مقدمه ۷
۲-۲- کلیات ۷
۳-۲- بازار سرمایه در ایران ۸
۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار ۹
۱- از دیدگاه کلان ۹
۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۹
۳- از نظر سرمایه گذاران ۹
۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات ۱۰
۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی ۱۱
۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی ۱۲
۸-۲- انتخاب نظریه سود ۱۳
۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود ۱۴
۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود ۱۵
۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی ۱۶
۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران ۲۰
۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام ۲۱
۱۴-۲- تحلیل سود ۲۳
۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری ۲۴
۱۶-۲- قیمتها و سودها ۲۴
۱۷-۲- ویژگی بازار حقیقی و کامل ۲۴
۱۸-۲- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و
سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند ۲۵

۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت ۲۶
فصل سوم ۳۳
۱-۳- مقدمه ۳۳
۲-۳- انواع روشهای تحقیق ۳۴
۳-۳- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی ۳۵
۴-۳- مراحل پژوهش علمی در تحقیق ۳۵
۱- تعیین هدف ۳۵
۲- جمع آوری داده ها ۳۶
۳- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۶
۴- بیان یافته ها ۳۶
۵-۳- فرضیات تحقیق ۳۷
۶-۳- تئوری فرضیه تحقیق ۳۸
۷-۳- جامعه آماری ۳۸
۸-۳- نمونه و نمونه گیری ۳۹
۹-۳- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و
تکنیکهای آماری و محاسبات آنها ۴۱

۱۰-۳- آماره تست فرضیات ۴۳
۱۱-۳- ضریب تشخیص (ضریب تعیین) ۴۴
۱۲-۳- محاسبه ضریب رگرسیون ۴۴
فصل چهارم ۴۶
۱-۴- مقدمه ۴۶
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها ۴۶
۳-۴- ضریب تعیین ۴۸
۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها ۴۸
۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی ۵۲
۱- ضریب همبستگی ۵۲
۲- نتایج آزمون فرض ۵۲
۳- ضریب تعیین ۵۴
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون ۵۴
فصل پنجم ۵۷
۱-۵- خلاصه تحقیق ۵۷
۲-۵- ارزیابی نتایج آزمون فرض ۵۸
۳-۵- محدودیت های تحقیق ۵۸
۴-۵- پیشنهادات ۵۹
۵-۵- توصیه برای تحقیقات آتی ۶۰

بورس اوراق بهادار

خلاصه تحقیق :

 

با توجه به تئوری های موجود در زمینه
ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق
بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های
نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان
اوراق بهادار است) می باشد  و  برای آزمون
محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام
شده  از سوی شرکت ها و بررسی میزان
توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار
بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری
اقدام به انجام این تحقیق شد.

از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه
سود مناسب، مشارکت در مالکیت ، اداره
امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی
دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت
های مالیاتی ، قابل تامل می باشد .

هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،
همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات
سرمایه گذاری کسب سود می باشد .
سرمایه گذاری در اوراق سهام ، مشکل تقسیم
ناپذیری طرح های بزرگ را حل کرده و بورس
اوراق بهادار نیز ، سرمایه گذاری در اوراق
بهادار را تسهیل می کند . مشکل دیگر
سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی یعنی
قابلیت نقدینگی پایین تر ، از طریق سرمایه گذاری
در اوراق سهام حل می شود .

در فصل دوم کلیاتی در زمینه سود حسابداری ،
مفاهیم و تئوری های موجود در زمینه سود ،
همچنین خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در
زمینه بررسی ارتباط بین سود حسابداری و
قیمت سهام ارائه گردید ، در زمینه رفتار قیمت
سهام نیز مطالبی عنوان گردید . هدف اساسی
تحقیق بررسی ارتباط و همبستگی بین تغییر
در سود و تغییر قیمت سهام در بورس اوراق
بهادار تهران در سال های ۸۳ – ۸۰ می باشد .

جهت تحقق بخشیدن به هدف تحقیق ، اطلاعات
لازم برای آزمون های فرض تحقیق با استفاده
از نشریات و نرم افزار تدبیر،صحرا ، کتابخانه بورس
همچنین اطلاعات موجود در سایر بانک های
اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت۴۴ شرکت
به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری
شده با استفاده از نرم افزار اکسل
Excel پردازش
شده و پس از انجام محاسبات و تشریح روشهای
آماری مورد استفاده در فصل سوم نتایج مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته و یافته ها در فصل چهارم گزارش گردید.
و……

 

تعداد صفحات : ۶۰
حجم فایل : ۲۵۸kb
فرمت فایل : word

 

بورس اوراق بهادار

 

  

بازدید : 23 views بار دسته بندی : تاريخ : ۸ بهمن ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.