مرجع دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران و امريكا درباره وقايع عراق - طلافایل

قیمت محصول : 20,000 ریال

20,000 ریال – خرید
حجم فایل : 242kb نوع فایل : zip
نشریه های ایران و امریکا

نشریه های ایران و امریکا

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ۲
طرح مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
بررسی سا بقه تحقیق ۱۳
اهداف تحقیق ۱۵
پا نویس ها  ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه ۱۹
بخش اول – کشورعراق
موقعیت جغرافیایی ۲۰
تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین ۲۰
زبان ۲۶
مذهب ۲۶
جمعیت ۲۶
بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
جنگ و رسانه ها ۲۷
سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی ۳۴
سیاست خارجی ایران ۳۸

سیاست خارجی امریکا ۴۲
بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
خبر ۴۶
مصاحبه ۴۹
تفسیر و تحلیل ۵۰
مقالات خبر ۵۱
انواع تیتر در ارائه مطلب ۵۳
کارکرد مطبو عا ت ۵۴
مطبو عا ت در ایران ۵۵
مطبو عا ت در امریکا ۵۷
دروازه بانی خبر ۶۰
برجسته سازی ۶۴
پانویس ها ۶۶
فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
روش تحقیق ۷۲
جامعه آماری ۷۳
روش نمونه گیری ۷۳
جمع آوری داده ها و آزمون آماری  ۷۳
واحد تحلیل ۷۳
تعاریف عملیاتی متغیرها ۷۴
پانویس ها ۸۱
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
مقدمه ۸۳
بخش اول: توصیف یافته های تحقیق ۸۴
بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها ۹۴
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
مقدمه ۱۱۶
بخش اول: خلاصه تحقیق ۱۱۷
بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق ۱۱۹
بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق ۱۲۲
منابع و مآخذ ۱۲۴
دستورالعمل کدگذاری ۱۳۴

نشریه های ایران و امریکا

فهرست جداول

 

جدول شماره۱- تعداد و درصد نشریه ها ۸۴
جدول شماره ۲- تعداد و درصد محتوای مطلب ۸۵
جدول شماره ۳- تعداد و درصد سبک مطلب ۸۶
جدول شماره ۴- تعداد و درصد نام منبع در ابتدا ۸۷
جدول شماره ۵- تعداد و درصد ماهیت مطلب ۸۷
جدول شماره ۶- تعداد و درصد عکس / کاریکاتور ۸۸
جدول شماره ۷- تعداد و درصد محتوای عکس / کاریکاتور ۸۸
جدول شماره ۸- تعداد و درصد نوع جهت گیری در تیتر و لید ۸۹
جدول شماره ۹- تعداد و درصد نوع تیتر به لحاظ مفهومی ۸۹
جدول شماره۱۰- تعداد و درصد صفات ارزشی در تیتر ۹۰
جدول شماره۱۱- تعداد و درصد ارزش خبری مورد استفاده در لید ۹۰
جدول شماره۱۲- تعدادودرصد نوع تصویرارائه شده از وضعیت عراق ۹۱
جدول شماره۱۳- تعداد و درصد گرایش مطلب ۹۱
جدول شماره۱۴- تعداد و درصد رویکرد مطلب ۹۲
جدول شماره۱۵- تعداد و درصد نوع نگاه مطلب ۹۲
جدول شماره۱۶-تعدادودرصد هماهنگی یا
هم سویی با دیدگاه سیاسی حاکم ۹۳
جدول شماره۱۷- تعداد و درصد تاریخ نشریه ۹۳
جدول شماره۱۸- نوع نشریه و محتوای مطلب ۹۵
جدول شماره۱۹– نوع نشریه و سبک مطلب ۹۸
جدول شماره۲۰– نوع نشریه و نام منبع در ابتدا .۱۰۰
جدول شماره۲۱– نوع نشریه و ماهیت مطلب ۱۰۱
جدول شماره۲۲– نوع نشریه و عکس / کاریکاتور ۱۰۱
جدول شماره۲۳– نوع نشریه و محتوای عکس / کاریکاتور ۱۰۳
جدول شماره۲۴– نوع نشریه و جهت گیری در تیتر و لید ۱۰۴
جدول شماره۲۵– نوع نشریه ونوع تیتر به لحاظ مفهومی ۱۰۵
جدول شماره۲۶– نوع نشریه و صفات ارزشی در تیتر ۱۰۶
جدول شماره۲۷– نوع نشریه وارزش خبری مورداستفاده در لید ۱۰۸
جدول شماره۲۸– نوع نشریه و نوع تصویر ارائه شده از وضعیت عراق ۱۱۰
جدول شماره۲۹– نوع نشریه و گرایش مطلب ۱۱۱
جدول شماره۳۰– نوع نشریه و رویکرد مطلب ۱۱۲
جدول شماره۳۱– نوع نشریه و نوع نگاه مطلب. ۱۱۳
جدول شماره۳۲–نوع نشریه و هماهنگی یا
هم سویی مطلب با دیدگاه سیاسی حاکم ۱۱۴

نشریه های ایران و امریکا

تعداد صفحات : ۱۳۶
حجم فایل : ۲۴۲kb
فرمت فایل : word

نشریه های ایران و امریکا

بازدید : 24 views بار دسته بندی : تاريخ : ۲۲ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.