مرجع دانلود فایل پایان نامه کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر - طلافایل

قیمت محصول : 49,000 ریال

49,000 ریال – خرید
حجم فایل : 870kb نوع فایل : zip
کنترل کننده های منطقی

کنترل کننده های منطقی

فهرست مطالب

 

 

فصل اول مقدمه‌ای بر علم کنترل و مفاهیم منطقی
۱-۱- خود کارسازی (اتوماسیون) ۲
کنترل اتوماتیک ۳
ورودی ها ۴
خروجی‌ها ۵
بخش پردازشگر یا بلوک کنترل ۵
۱-۲- سیستم‌های دیجیتال و آنالوگ ۷
کنترل آنالوگ ۸
کنترل دیجیتال ۹
۱-۳- انواع فرآیندهای صنعتی ۱۰
فرآیندهای پیوسته ۱۰
فرآیندهای مرحله‌ای ۱۱
تولید گام به گام ۱۱
۱-۴- استراتژی کنترل ۱۲
کنترل حلقه باز ۱۲
کنترل پیش خور ۱۳
کنترل حلقه بسته ۱۴
۱-۵- کنترل کننده‌های پیوسته ۱۵
۱-۶- سیستم‌های کنترل متداول ۱۶
سیستم‌های رله‌ای ۱۶
سیستم‌های الکترونیکی ۱۸
حافظه ۲۱
ریزپردازنده ۲۴
۱-۷- کامپیوتر در کنترل ۲۵
فصل ۲ کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)
۲-۱- مقدمه ۲۷
۲-۲- نگاهی گذرا بر تاریخچه PLC 28
۲-۳- مقایسه PLC با سایر سیستم‌های کنترلی ۳۱
۲-۴- سخت افزار PLC 33
واحد پردازش مرکزی (CPU) 34
حافظه ۳۵
حجم حافظه ۳۸
واحدهای ورودی و خروجی ۳۹
واحدهای برنامه‌ریزی ۴۳
۲-۵- انواع سیستم‌های PLC 44
PLC های کوچک ۴۵
PLC های متوسط ۴۶
PLC های بزرگ ۴۷
فصل ۳ مقدمه‌ای بر زبان برنامه‌نویسی S5
۳-۱- اشکال مختلف نمایش برنامه ۵۲
روش نمایش نردبانی ۵۲
روش نمایش فلوچارتی ۵۳
روش نمایش عبارتی ۵۴
۳-۲- سیکل زمانی اجرای برنامه ۵۷
۳-۳- برنامه‌نویسی سازمان یافته ۵۸
بلوک‌های برنامه (PB) 59
بلوک‌های ترتیبی (SB) 59
بلوک‌های تابع ساز (FB) 60
بلوک‌های اطلاعاتی (DB) 61
بلوک‌های سازماندهی (OB) 61
۳-۴- عملوند های مورد استفاده در زبان S5 62
۳-۵- دستور العمل‌های زبان S5 62
دستور العمل‌های اصلی ۶۲
دستور العمل‌های تکمیلی ۶۳
دستور العمل‌های سیستم ۶۳
۳-۶- خواندن صفر ۶۳
۳-۷- کنتاکت در حالت عادی باز ۶۴
۳-۸- کنتاکت در حالت عادی بسته ۶۴
۳-۹- کاربرد پرانتز ها در برنامه نویسی به روش STL 66
۳-۱۰- فلگ یا پرچم ۶۸
۳-۱۱- بیت RLO 70
۳-۱۲- ست وری ست در فلگ‌ها و خروجی‌ها ۷۰
۳-۱۳- دستور NOP 0 73
۳-۱۴- کانکتور ۷۶
۳-۱۵- برنامه‌نویسی یک تشخیص دهنده لبه پالس ۷۷
۳-۱۶- دستور پرش غیر شرطی ۷۹
۳-۱۷- دستور پرش شرطی ۷۹
۳-۱۸- دستور‌های بارگذاری و انتقال ۸۰
دستور L 81
دستور T 82
۳-۱۹- موارد استفاده آکومولاتور ۸۳
دستور جمع دو عدد ۸۳
دستور تفریق ۸۴
۳-۲۰- مقایسه کننده‌ها ۸۴
۳-۲۱- شمارنده‌ها ۸۸
۳-۲۲- تایمرها ۹۲
تایمر پله‌ای (SP) 96
تایمر پله‌ای گسترده (SE) 97
تایمر با تأخیر روشن (SD) 98
تایمر با تأخیر خاموش (SF) 99
تایمر با تأخیر ماندگاری (SS) 100
دستورهای اعلام پایان برنامه ۱۰۱
فصل ۴ روش برنامه نویسی
۴-۱- روش برنامه‌نویسی ۱۰۵
۴-۲- بلوک‌های اطلاعاتی (DB) 112
۴-۳- بلوک‌های تابع ساز (FB) 119
۴-۴- دستورات تکمیلی ۱۲۵
دستور AW 125
دستور OW 126 دستور XOW 127
دستور CFW 127
دستور CSW 128
دستور SLW 128
دستور SRW 129
دستور I 129
دستور D 130
دستور ADD 130
دستور JZ 131
دستور JN 132
دستور JP 132
دستور JM 132

کنترل کننده های منطقی

فصل پنجم شیوه‌های کنترل فرآیند
۵-۱- کنترل فرآیند ۱۳۶
برنامه‌های ترکیبی ۱۳۶
برنامه‌های ترتیبی ۱۳۶
۵-۲- دستور DO 144
۵-۳- ارسال پیام‌های خطا بر روی صفحه نمایش ۱۴۵
۵-۴- ساختار برنامه‌های ترتیبی ۱۴۸
فصل ششم قابلیت های پیشرفته کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی
۶-۱- ماژول های ورودی/خروجی دیجیتال ۱۷۰
۶-۲- ماژول‌های وظایف ویژه ۱۷۰
محدوده وظایف ماژول‌ها ۱۷۱
۶-۳- واحدهای ورودی/خروجی آنالوگ ۱۷۲
تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۷۲
ورودی‌های A/D 173
برنامه‌ریزی ورودی های آنالوگ ۱۷۳
نقاط توقف ۱۷۴
کاربردهای آنالوگ به دیجیتال ۱۷۵
۶-۴- ماژول‌های دیجیتالی به آنالوگ ۱۷۵
نحوه عمل ۱۷۶
کاربردها ۱۷۶
اطلاعات مربوط به نقایص و وضعیت آنالوگ ۱۷۷
۶-۵- ماژول‌های بهسازی سیگنال ۱۷۷
۶-۶- توابع کنترل پیوسته ۱۷۸
ماژول‌های PID 179
برنامه‌ریزی ماژول‌های PID 180
ماژول‌های کنترل – PID کاربردها ۱۸۱
۶-۷- دیاگرام های گرافیکی و فرآیندنما ۱۸۱
تأثیر بر روند اجرای فرآیند ۱۸۳
برنامه‌ریزی نمودارهای فرآیند نمای پروسه ۱۸۴
۶-۸- ورودی/خروجی راه در ارتباطات ۱۸۵
فصل هفتم ارتباطات PLC و خود کارسازی
۷-۱- ارتباطات PLCها ۱۸۸
استفاده‌های معمول از پورت‌ها یا در گاه‌های ارتباطی PLC 188
ارتباطات سریال – RS232 و شاخه‌های مشتق شده از آن ۱۸۹
الزامات ارتباطات استاندارد ۱۹۰
فواصل انتقال ۱۹۱
حلقه جریان ۲۰MA 192
RS 422 – RS423 193
۷-۲- کنترل جریان داده ۱۹۳
پروتکل برای انتقال ۱۹۴
۷-۳- داده‌های ارسال شده از طریق خطوط ارتباطی PLC 195
۷-۴- ارتباطات بین چند PLC 196
۷-۵- شبکه‌های محلی ۱۹۷
PLC ها و شبکه ها ۱۹۸
۷-۶- کنترل توزیع شده ۱۹۸
محدوده نیازها ۱۹۹
پیکر بندی های شبکه ها ۱۹۹
دسترسی و کنترل کانال ۲۰۰
پروتکل ها ۲۰۰
۷-۷- استانداردهای شبکه – ISO،. IEEE، MAP 201
ISO – اتصال داخلی سیستم‌های باز ۲۰۱
GMMAP نگاهی به مشخصات ۲۰۲
مقایسه با اینترنت ۲۰۳
اجرای استاندارد MAP 203
MAP در ارتباطات سطح کارخانه‌ای و سیستم های باز ۲۰۴
کارایی MAP 204
شبکه‌های انحصاری PLC 205
ماژول‌های واسطه شبکه ۲۰۵
شبکه‌های محلی تطبیق پذیر ۲۰۶
فصل هشتم کاربرد PLC
۸-۱- کاربرد PLC ها در رباتیک ۲۰۹
کاربرد PLC به عنوان یک کنترل کننده ربات ۲۰۹
کنترل توالی محدود ۲۱۰
انعطاف پذیری ۲۱۰
کنترل‌های توالی و ترکیبی ۲۱۰
فصل نهم انتخاب، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های PLC
۹-۱- روند طراحی برای سیستم‌های PLC 213
۹-۲- انتخاب یک کنترل کننده قابل برنامه‌ریزی ۲۱۳
الزامات ورودی/خروجی ۲۱۴
حافظه و الزامات برنامه‌ریزی ۲۱۵
۹-۳- نصب ۲۱۶


کنترل کننده های منطقی

 

تعداد صفحات : ۳۰۰
حجم فایل : ۸۷۰kb
فرمت فایل : word

کنترل کننده های منطقی

بازدید : 24 views بار دسته بندی : تاريخ : ۸ بهمن ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.