مرجع دانلود فایل پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان - طلافایل

قیمت محصول : 0 ریال

رایگان – خرید
حجم فایل : 158kb نوع فایل : zip
فرهنگ بیگانه

فرهنگ بیگانه

فهرست مطالب

چکیده
تشکر و قدر دانی
تقدیم
فصل اول: مقدمه
۱-۱- بیان مساله
۲-۱- اهداف تحقیق
۳-۱- اهمیت مساله
۴-۱- تعاریف اصلاحات مهم
۵-۱- تعریف عملیاتی اصلاحات
۶-۱- خلاصه
فصل دوم: پیشینه تحقیق
پیشگفتار
۱- تعریف، ابعاد و اجزای نگرش
۲- مقایسه بین نگرش و مفاهیم مشابه
۳- تاریخچه گرایش به فرهنگ بیگانه در کشورهای اسلامی
۳-۱- دوره غربگرایی در کشورهای اسلامی
الف- دوره غربگرایی در ترکیه
ب- دوره غربگرایی و غربزدگی در مصر
ج- دوره غربگرایی در ایران
۴- دوره غربزدگی
الف- دوره غربزدگی در ترکیه
ب- دوره غربزدگی در ایران (رضا شاه، محمدرضا شاه) و اقدامات آنها
۵- دوره نهضت بازگشت به خویشتن
نهضت بازگشت به اسلام در بعضی از کشورهای اسلامی
نهضت بازگشت به اسلام در ترکیه
نهضت بازگشت به اسلام در ایران
آثار و پیامدهای گرایش به فرهنگ بیگانه
ریشه ها و زمینه های گرایش به فرهنگ بیگانه
نیازها و ویژگیهای نوجوانا
ویژگیهای نوجوانان
تاثیرات محیط اجتماعی در رشد و شخصیت
تاثیر دوستان و همسالان بر رفتار نوجوانان
عوامل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده
خلاصه
فصل سوم: روش شناسی
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- جامعه تحقیق و نمونه
۳-۳- ابزار تحقیق
۳-۴- نحوه تهیه مقیاس و نمره گذاری آن
۳-۵- روش اجرا: (الف- مطالعه مقدماتی ب- اجرای نهایی)
روایی و پایایی
۳-۶- روشهای آماری
خلاصه
فصل چهارم: یافته های تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات
پیشگفتار
۱- آزمون سوال یک
۲- آزمون سوال دو
۳- آزمون سوال سه
۴- آزمون سوال چهار
۵- آزمون سوال پنج
۶- آزمون سوال شش
۷- آزمون سوال هفت
۸- آزمون سوال هشت
۹- یافته های دیگر
خلاصه و نتیجه گیری
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و بحث
پیشگفتار
۱- خلاصه و نتیجه گیری
۲- بحث
۳- محدودیت های تحقیق
۴- رهنمودهای تحقیق
الف- توصیه به والدین، معلمان و مربیان در رابطه با کودکان و نوجوانان
ب- توصیه به کارگزاران عالی کشور و متولیان امور
آموزشی و پروشی و فره نگی

۵- پیشنهادها
۶- منابع
۷- پیوست ها (پرسشنامه )

فهرست جدولها

 

جدول الف – جدول گروه نمونه به تفکیک دبیرستان و ناحیه
جدول ب- ضریب آلفای گرانباخ محاسبه شده برای تحقیق حاضر
جدول شماره ۱- مقایسه میانگین نگرش دختران و پسران
جدول شماره ۲- مقایسه میانگین نگرش
دختران بر حسب وضعیت اعتقادی

جدول شماره ۳- مقایسه میانگین نگرش
پسران بر حسب وضعیت اعتقادی

جدول شماره ۴- مقایسه میانگین نگرش
دختران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره ۵- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب وضعیت اعتقادی خانواده

جدول شماره ۶- مقایسه میانگین نگرش
دختران برحسب شیوه تربیتی خانواده

جدول شماره ۷- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب وضعیت اعتقادی

جدول شماره ۸- مقایسه میانگین نگرش دختران
برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره ۹- مقایسه میانگین نگرش پسران
برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

جدول شماره ۱۰- مقایسه میانگین نگرش دختران
برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره ۱۱- مقایسه میانگین نگرش پسران
برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

جدول شماره ۱۲- مقایسه میانگین نگرش دختران
برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت
جدول شماره ۱۳- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت
جدول شمراه ۱۴ و ۱۵- تحلیل واریانس مقایسه
نگرش دختران و پسران برحسب وضعیت اقتصادی خانواده

جدول شماره ۱۶- آزمون «توکی» مقایسه میانگین
نگرش دختران برحسب وضعیت اقتصادی

جدول شماره ۱۷ و ۱۸- تحلیل واریانس نگرش
دختران و پسران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره ۱۹- آزمون «توکی» مقایسه
میانگین دختران برحسب میزان تحصیلات مادر

جدول شماره ۲۰ و ۲۱- تحلیل واریانس نگرش
دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

جدول شماره ۲۲- آزمون «توکی» مقایسه
نگرش دختران برحسب تحصیلات پدر

جدول شماره ۲۳ و ۲۴- تحلیل واریانس
نگرش دختران و پسران برحسب سن

جدول مشاره ۲۵ و ۲۶- تحلیل واریانس
نگرش دختران و پسران برحسب
دبیرستانها
جدول شماره ۲۷- آزمون «توکی» مقایسه
میانگین نگرش دختران برحسب
دبیرستانها

فهرست نمودار ها

نمودار شماره ۱- مقایسه میانگین نگرش
دختران و پسران در کل نمونه

نمودار شماره ۲- مقایسه میانگین نگرش
دختران بر حسب وضعیت اعتقادی

نمودار شماره ۳- مقایسه میانگین نگرش
پسران بر حسب وضعیت اعتقادی

نمودار شماره ۴- مقایسه میانگین نگرش
دختران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده
نمودار شماره ۵- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب وضعیت اعتقادی
خانواده
نمودار شماره ۶- مقایسه میانگین نگرش
دختران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده
نمودار شماره ۷- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب شیوه ی تربیتی
خانواده
نمودار شماره ۸- مقایسه میانگین نگرش
دختران بر حسب وضعیت اعتقادی-اخلاقی دوستان

نمودار شماره ۹- مقایسه میانگین نگرش پسران
برحسب وضعیت اعتقادی- اخلاقی دوستان

نمودار شماره ۱۰- مقایسه میانگین نگرش دختران
بر حسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره ۱۱- مقایسه میانگین نگرش پسران
برحسب میزان استفاده از رسانه های گروهی

نمودار شماره ۱۲- مقایسه میانگین نگرش
دختران بر حسب چگونگی گذران اوقات
فراغت
نمودار مشاره ۱۳- مقایسه میانگین نگرش
پسران برحسب چگونگی گذران اوقات
فراغت
نمودار شماره ۱۴- مقایسه میانگین نگرش
دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات مادر

نمودار شماره ۱۵- مقایسه میانگین نگرش
دختران و پسران برحسب سطح تحصیلات پدر

نمودار شماره ۱۶- مقایسه میانگین نگرش دختران برحسب سن
نمودار شماره ۱۷- مقایسه میانگین نگرش پسران برحسب سن
نمودار شماره ۱۸- مقایسه میانگین نگرش
دختران در دبیرستانهای مختلف

نمودار شماره ۱۹- مقایسه میانگین نگرش
پسران در دبیرستانهای مختلف

نمودار شماره ۲۰- مقایسه میانگین نگرش
دختران و پسران در دبیرستانهای
مختلف

 

تعداد صفحات : ۱۰۸
حجم فایل : ۱۵۸kb
فرمت فایل : word

فرهنگ بیگانه

بازدید : 87 views بار دسته بندی : تاريخ : ۴ آذر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.