مرجع دانلود فایل قوانین فروشگاه - طلافایل
  • قوانین اصلی جمهوری اسلامی ایران

  • پیگیری فقط در صورت داشتن شماره تراکنش و ایمیل وارد شده هنگاه پرداخت انجام خواهد شد

  • فروشگاه موظف است که فایل را پس از پرداخت به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد

  • پس از پرداخت وجه به هیچ وجه این مبلغ قابل برگشت نیست

  • فروشگاه قادر است که در هر زمانی این قوانین را تغییر دهد