مرجع دانلود فایل

مطالعات امکان سنجی بایگانی - طلافایل

14 views بار
مطالعات امکان سنجی بی کربنات آمونیوم

مطالعات امکان سنجی بی کربنات آمونیوم

 بی کربنات آمونیوم مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم -۱ معرفی محصول -۱-۱ نام و کد محصول ۱ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳ -۱-۳ شرایط واردات ۳ -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۳ -۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۴ -۵ -۱-۶ موارد کاربرد ۴ -۱-۷ کالای جایگزین ۷ -۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۷ -۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۷ -۱-۱۰ شرایط صادرات ۸ -۲ وضعیت عرضه و تقاضا -۲-۱ […]

80 views بار
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چوب مصنوعی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چوب مصنوعی

چوب مصنوعی خلاصه پروژه نام محصول: چوب مصنوعی ظرفیت پیشنهادی طرح ( ظرفیت عملی ): ۷۰۰۰ تن در سال موارد کاربرد: ساخت نرده های معابر ، میز و نیمکت های پارک ها ، تابلوهای تبلیغاتی در خیابان ها ، حفاظ در خانه ها مواد اولیه مصرفی عمده: خرده چوب اشتغال زایی: ۲۶ نفر زمین مورد نیاز: ۳۸۰۰ مترمربع میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: ۷۷۰۰ تن در سال سرمایه گذاری ثابت پروژه: ۱۳۰۰۰۰۰ یورو ، […]

11 views بار
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید تری کلسیم فسفات

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید تری کلسیم فسفات

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید تری کلسیم فسفات گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تهیه تری کلسیم فسفات می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی […]